Bình khí công nghiệp tốt nhất

Bình khí

Thắc mắc
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Mô hình AT-280 AT-304 AT-360 AT-690 AT-1300
Công suất (L) 280 304 360 660 1300
Chiều cao (mm) 1300 1760 1500 1830 1850
Đường kính (m / m) 600 450 600 780 975
Trọng lượng (kg) 90 106 108 225 430