Hệ thống sơn tĩnh điện

Hệ thống sơn tĩnh điện

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Lớp sơn tĩnh điện đang áp dụng súng phun điện tử để tạo ra tĩnh điện trên sơn để bám dính vào phôi. Phương pháp sơn này có thể làm giảm ô nhiễm môi trường và sơn có thể được tái sử dụng thông qua hệ thống cải tạo, dẫn đến hiệu quả kinh tế cao, chi phí sản xuất thấp hơn và tăng năng suất.