Hệ thống X, Y, Z-Trục, Máy phun đa trục

Máy phun đa trục

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Máy phun đa trục Goodall là một hệ thống cực kỳ linh hoạt cho các ứng dụng lớp phủ với yêu cầu chất lượng cao nhất. Nó phù hợp để phủ các bộ phận phẳng, trong đó độ dày lớp quy định phải được giữ chính xác trong phạm vi dung sai rất chặt chẽ. Các bộ phận được thực hiện trên một trục truyền bên trong máy. Lớp phủ được thực hiện bởi một hoặc một số súng phun máy, được gắn trên trục xoay được lắp đặt ngang với hướng truyền tải. Trong chương trình sơn, pallet có thể được xoay ngang và sau đó được sơn lại, do đó tạo ra một mô hình phun chéo.

 

VIDEO