Hệ thống lớp phủ giỏ hàng

Hệ thống lớp phủ giỏ hàng

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Cơ chế phân phối xích sử dụng phương pháp lăn chịu lực nặng để giảm ma sát giữa xích và đường ray và giảm tải hệ thống truyền động. Các đường ray được thiết kế với xây dựng lớp trên cùng và dưới cùng. Lớp dưới cùng được sử dụng để di chuyển chuỗi về phía trước và lớp trên cùng được sử dụng để di chuyển giỏ hàng. Hệ thống được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ vật thể nào rơi xuống đường ray, và phù hợp với phôi lớn và đồ nội thất.