Nhà Tin tức Triển lãm Tự động hóa công nghiệp Bắc Mỹ 2012

Tự động hóa công nghiệp Bắc Mỹ 2012

Tự động hóa công nghiệp Bắc Mỹ 2012

Ngày: 10-15, tháng 9 năm 2012
Địa điểm: McCormick Place ở Chicago