Gian hàng sơn khô, gian hàng sơn khô

Gian hàng sơn khô

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Gian hàng sơn khô có thể thu được bụi hiệu quả cao, tiết kiệm nguồn nước và chất thải điện và không tạo ra nước thải. Khí độc hại được loại bỏ một cách hiệu quả bằng cách sử dụng nguyên lý hút carbon hoạt động, tránh xảy ra các tác hại công cộng.