Máy chà sàn đứng, máy lọc không khí công nghiệp

Máy chà sàn đứng

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Máy chà sàn đứng kiểu venturi được thiết kế để xử lý khí thải có chứa các hạt nhỏ ở trạng thái rắn hoặc lỏng. Khi nguồn ô nhiễm được đưa vào vị trí cổ họng, một dòng chảy hỗn loạn mạnh mẽ tạo ra giữa chất lỏng giặt và khí ô nhiễm. Chúng tương tác ở phần họng để mang lại hiệu quả giặt tuyệt vời.