Lò hầm IR

Lò hầm IR

Khi năng lượng trực tiếp truyền qua, nó có thể tiết kiệm ít nhất 50%.
Truyền nhiệt mà không có phương tiện truyền thông, vì vậy quá trình rắc rối sạch và không bụi.
Làm nóng nhanh và đều.
Sử dụng chế độ điều khiển SCR.

Thắc mắc