Thiết bị sấy phun công nghiệp

Các sản phẩm được sấy khô bằng cách sưởi ấm. Việc lựa chọn đúng thiết bị sấy phun công nghiệp theo đặc tính của sơn sẽ dẫn đến hiệu quả tốt nhất, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí.