Hệ thống băng tải đá đen

Băng tải đá đen

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Băng tải có khả năng phân phối góc nghiêng 0 ° ~ 90 °, có thể đạt đến góc phân phối mà băng tải thông thường không thể thực hiện được. Các tính năng nổi bật của nó bao gồm ứng dụng rộng rãi, chiếm không gian nhỏ, không có điểm chuyển, chi phí bảo trì thấp, hiệu quả cao, phân phối góc lớn, an toàn vận hành và vận hành dễ dàng. Một lợi ích khác là rút ngắn khoảng cách giao hàng và tiết kiệm lao động.