Hệ thống băng tải trên cao, các loại hệ thống băng tải trên cao

Băng tải trên cao

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Băng tải trên cao là một thiết bị băng tải liên tục được sử dụng trong một tuyến đường kín trong nhà máy hoặc giữa các nhà máy để giao hàng nhanh chóng các bộ phận. Trong quá trình giao hàng liên tục, các hoạt động khác nhau trên các bộ phận có thể được thực hiện, như xử lý bề mặt, sơn, sấy khô và làm mát, v.v ... Khi băng tải có thể sử dụng hoàn toàn không gian và cho phép các hoạt động khác nhau trên sàn sản xuất, nó đã được áp dụng rộng rãi sản xuất trong ngành công nghiệp đồ gỗ, xe đạp và điện tử.