Truyền tải miễn phí

Truyền tải miễn phí

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Băng tải lưu lượng miễn phí cung cấp giao hàng sản phẩm liên tục trên một tuyến đường cụ thể. Băng tải có thể được vận hành theo hướng ngang, nghiêng và dọc. Loại băng tải này phù hợp cho các ứng dụng khác nhau. Đó là lý tưởng cho giao hàng đường dài, và cũng cho phép gia công trong khi giao hàng.