Băng tải loại xích

Băng tải loại xích

Thắc mắc
Mô tả Sản phẩm

Băng tải loại xích được thiết kế để cung cấp sản phẩm thông qua việc truyền tải hoặc tải xích. Sản phẩm cũng có thể được tải trên các tấm hoặc màn hình kim loại gắn trên chuỗi. Loại băng tải này có khả năng giao hàng lớn, hiệu quả cao và phù hợp để cung cấp số lượng lớn sản phẩm trong một không gian hẹp.